วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

วิธีเก็บถ้วย God of War 1 [Part1/2]วิธีเก็บถ้วย God of War 1 
God of  War Collection HD

god_of_war-207275.jpg (1024×768)

 Trophy of Zeus
ปลดล็อคถ้วยอื่นครบทั้งหมด
1.21Gigawatts
Acquire Poseidon 's Rage  เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง
Rocking Out
Acquire Medusa 's Gaze  เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง
 Bolt Action
Acquire Zeus 's Fury   เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง
 Sword Man
Acquire Blade of Artemis เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง
 Soul Search
Acquire Army of Hades เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง
 Matador 
Win First Minotaur  เอาชนะมิโนทอร์ตัวแรกได้ (จะเป็นตัวครึ่งคนครึ่งวัว)
Minotaur_Gladiator_by_orgo.jpg (900×750)
 Scape Goat
Win the first Satyr Fight เอาชนะซาไทร์ตัวแรกได้ (จะเป็นตัวครึ่งคนครึ่งแพะ)
tumnus_faun_satyr.jpg (278×406)

 Roll Over … and Die
Win The first Cerberus Fight เอาชนะเซอบิรุสตัวแรก(จะเป็นสุนัขเฝ้าประตูนรก มี 3 หัว)
Cerberus_1024x768.jpg (1024×768)

Don’t They Ever Shut Up!
Defeat the Desert Sirens เอาชนะไซเรน ทะเลทราย 
Desert_Siren_by_jessyenkayy.png (889×1000) 


Beat a Dead Horse
Complete the Centaur sacrifice to Hades  ในด่าน Challenge of Hades ด้านในของเทมเปิล ออฟ แพนโดร่า ฆ่าเซนทอร์ทั้ง 8 ตัวเพื่อเปิดประตูต่อไป เมื่อทำได้สำเร็จก็จะได้ถ้วยนี้

Kickboxer
Complete the Spite Room box Puzzle เล่น spite room box puzzle ให้ผ่่านเพื่อผ่านไปยังส่วนต่อไป จะเป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่องครับ

Rockin’ the Boat
Complete the sex mini game เล่น sex mini game ให้ผ่าน
จะเป็นส่วนตอนที่อยู่บนเรือ เมื่อคัตซีนจบแล้วเราจะพยว่ามีผู้หญิงอยู่บนเตียง 2 คน ให้เรากดปุ่มวงกลมเพื่อเข้าไปเล่นมินิเกมส์ เมื่อผ่านแล้วจะได้ถ้วยนี้มา


Don’t Leave Her Hanging
Rescue the Oracle with 10 minutes to spare ช่วยผู้พยากรณ์โดยต้องให้เลหือเวลา 10 มากกว่าวินาที
 Get the Ball Rolling
Complete the Challenge of Atlas เป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรืองหลังจากทุ่มรูปปั้นของ Atlas ใส่กำแพงแล้ว


 Totally Baked
Complete the human Sacrifice ทำการสังเวยมนุษย์ได้สำเร็จ จะเป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง


Splash
Kiss The Nyad  ทำการจูบ Nyad จะเป็นตัวใดก็ได้
30645_3GoW2.jpg (500×443)

Get Me a Beer Kid
Free yourself from the depths of Hades หลบหนีออกจากดินแดนของฮาเดส จะเป็นถ้วยที่ได้มาตามเนื้อเรื่อง


 Zero Health
Open a health Chest when your health meter is already full
เปิดหีบเลือดตอนที่เลือดของเราเต็มอยู่แล้ว
Continued Part2 

วิธีเก็บถ้วย Resident Evil Revelations 2

วิธีเก็บถ้วย Resident Evil Revelations 2  The Never-Ending Nightmare - ปลดล็อกถ้วยอื่นได้ทั้งหมด     Three Wo...